Rekvizīti, maksājumi

Rekvizīti
SIA Eurotravel
Juridiskа adrese: Lāčplēša iela 29, Rīga, LV-1011
Reģistrаcijas numurs: 40003495064

Banku rekvizīti
Swedbank
SWIFT HABALV22
Konts LV11HABA0551014561071

SEB
SWIFT UNLALV2X
Konts LV76UNLA0050007017045

Online apmaksa ar norēķinu kartēm
http://pay.eurotravel.lvDARBA LAIKS

Darba dienās: 09:00 - 18:00

Biroja adrese:

Lāčplēša 29, Rīga.

ZVANU CENTRS

+371 67284818

Fakss: +371 67283064
e-pasts: info@eurotravel.lv

REKVIZĪTI

SIA Eurotravel 
Reģ. nr. 40003495064

Swedbank
SWIFT HABALV22
LV11HABA0551014561071

Norēķini ar norēķinu kartēm:
http://pay.eurotravel.lv